Gennem vores samarbejdspartner Rovab, er vi Danmarks førende specialister inden for forebyggende vedligeholdelse i jernbanesektoren.

Med det unikke Rovab Hjulflange-smøresystem nedsættes slid og støjproblemer markant. Det fungerer ved at et biologisk nedbrydeligt smøringsmiddel påføres hjulflangerne, når toget passerer. Rovab systemet monteres på siden af skinnen, og når toget passerer presses smøremidlet ud og påføres hjulflangerne.

Da det er togets hjul der påvirker mængden af smøremiddel, sikrer systemet den rette mængde og at alle hjulflanger bliver smurt. Der er ikke risiko for personskade ved berøring, og systemet kræver minimal vedligeholdelse.

Fire grunde til at vælge Rovab smøresystem:

  • Betydelig reduktion af slitage på kontaktflader på hjul og spor
  • Tydelig reduktion af mislyde
  • Faren ved afsporing mindskes kraftigt
  • Energibesparende ved reduktion af trækmodstand

Vælg mellem mekanisk eller elektrisk påføring

Rovab’s mekaniske påføring af smøremiddel kræver ikke elforsyning, og er velegnet hvor togenes
hastighed ikke overstiger 90 km/t.

Ved større hastigheder anbefales systemet med strømforsyning. Det elektriske smøresystem har yderst lave vedligeholdelsesomkostninger. Som energikilde kan vælges mellem batterier, solpaneler, vindenergi eller 230V.

togskinner i boegeskov

Tog DB 185 322 2

vi smoerer skinnerne